2./15. júl 2020

Juliánsky kalendár

Положеніе ризы ​Пресвятыя​ Богородицы. Св. ​Іувеналія​, ​патр​. Іерусалимскаго.
Евр (320) 9, 1-7. Лк (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Kirika a Julity. Sv. ravnoap. Vladimíra, v Kreščeniji Vasilija, kňazja Kijevskaho. Prep. Jova Uhoľskaho.
1Коr (127) 2, 9 – 3, 8. Мt (53) 13, 31-36.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Položenie rúcha Presvätej Bohorodičky do Vlachernského chrámu v Carihrade. Za čias cisára Leva Veľkého (458 – 471), cisárovnej Veriny a patriarchu Genadija, putovali po Svätej zemi dvaja carihradskí šľachtici, Galvij a Kandid, s cieľom pokloniť sa tunajším svätyniam. V Nazarete sa zastavili v dome jednej židovskej dievčiny, ktorá uchovávala v tajnej miestnosti rúcho Presvätej Bohorodičky. Mnohí chorí a nešťastní získavali uzdravenie a pomoc od svojich trápení po modlitbe a dotknutí sa tohto rúcha. Galvij a Kandid vzali túto svätyňu, preniesli ju do Carihradu a povedali to cisárovi a patriarchovi. To v cisárskom meste vyvolalo veľkú radosť. Rúcho slávnostne preniesli a uložili do Vlachernského chrámu. (Tento chrám postavil cisár Markian a Pulcheriа na brehu zálivu zvaného Vlachernský, podľa mena nejakého skýtskeho vojvodcu Vlacherna, ktorý tu bol zabitý.) Na pamiatku položenia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme bol ustanovený tento sviatok.