2./15. január 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Богоявленія. Св. Сильвестра, папы Римскaго. # Представленіе преп. Серафима Саровскaго, чудотворца. Иак (50) 1, 1-18. Мк (44) 10, 11-16.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Pavla Tivejskaho. Prep. Ioanna Kuščnika.
Jak (50) 1, 1-18. Mk (44) 10, 11-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Silvester, episkop rímsky. Narodil sa v Ríme a od mladosti sa učil svetskej múdrosti a viere Christovej. Vo svojom živote sa vždy riadil evanjeliovými prikázaniami. Veľa využíval rady kňaza Timoteja, bol aj svedkom jeho smrti za vieru. Hľadiac na príklad hrdinskej obety svojho učiteľa, sa aj sám zapálil rovnakou horlivosťou po celý svoj život. Vo svojich 30-tich rokoch sa stal rímskym episkopom. Naprával obyčaje kresťanov. Takto napríklad odstránil sobotné pôsty, ktoré dovtedy dodržiavali niektorí kresťania a nariadil, aby sa postilo iba vo Veľkú Sobotu ako aj v soboty, ktoré sú súčasťou pôstov. Svojimi modlitbami a zázrakmi pomohol prijať cisárovi Konštantínovi a jeho matke Helene kresťanskú vieru a krst. Pomohol cisárovnej Helene pri nájdení čestného Kríža. Cirkev Božiu spravoval 20 rokov a potom čestne ukončil svoj pozemský život a prešiel do nebeského kráľovstva.