2. /15. august 2020

Juliánsky kalendár

Перенесеніе мощей св. ​первомч​. и архидіакона ​Стефана. Блаж. Василія, Христа ради юродиваго, Московскаго чудотворца.

Рим (119) 15, 30-33. Мф (73) 17, 24 – 18, 4.

Novojuliánsky kalendár

USPENIJE PRESVJATYJA BOHORODICY.

Utr. Ev. Lk (4) 1, 39-49, 56.
Fil (240) 2, 5-11. Lk (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Nájdenie a prenesenie ostatkov sv. Štefana, archidiakona a prvomučeníka. Keď zlostní Židia ukameňovali sv. Štefana, nechali jeho telo, aby ho zožrali psy. Ale Božia prozreteľnosť chcela inak. Mučeníkovo telo ležalo na voľnom priestranstve pod mestom jednu noc a dva dni. Na ďalšiu noc prišiel Gamaliel, Pavlov učiteľ a tajný učeník Christa, zobral telo, odniesol ho do Katargamaly na svoj pozemok a tu ho s úctou pochoval v jednej jaskyni. Do rovnakej jaskyne pochoval Gamaliel aj svojho priateľa Nikodýma, ktorý plačúc nad Štefanovým hrobom zomrel. Pochoval tu aj svojho pokrsteného syna Aviva. Podľa svojho závetu tu bol pochovaný aj samotný Gamaliel. Od toho času prešli stáročia a nikto živý nevedel, kde je pochované telo sv. Štefana. Ale v roku 415, v časoch jeruzalemského patriarchu Jána, sa Gamaliel trikrát zjavil vo sne katargamalskému kňazovi Lukiánovi a podrobne mu vyrozprával všetko o pochovaní všetkých spomenutých a tiež mu presne ukázal miesto zabudnutých hrobov. Lukián, podnietený týmto snom, oznámil to patriarchovi a s jeho blahoslovením prišiel s ľuďmi na to miesto a odkryl štyri hroby. Gamaliel mu už v sne povedal, ktorý hrob komu patrí. Jaskyňu naplnila od ostatkov svätých prekrásna vôňa. Ostatky sv. Štefana tak boli slávnostne prenesené na Sion a tu dôstojne pochované. Ostatky ostatných svätých boli vynesené na vrch nad jaskyňou a uložené v chráme. Pri ostatkoch sv. Štefana sa v tento deň udialo mnoho uzdravení chorých. Neskôr boli tieto ostatky prenesené do Carihradu. Takto ovenčil Hospodin veľkou slávou toho, kto ako prvý prelial svoju krv za Jeho meno.