19. november/2. december 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Авдія. Мч. Варлаама. Пр. Варлаама и Іоасафа. Пр. исп. Алексія Карпаторусскаго.
1Тим (281) 1, 18-20; 2, 8-15. Лк (78) 15, 1-10.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Avvakuma. Mčc. Miropii Chiоsskija. Prep. Iоannikija Ďivičeskaho. Prep. Atanasija Pečerskaho.

1Тim (281) 1, 18-20; 2, 8-15. Lk (78) 15, 1-10.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Abdiáš (Obadja, csl. Avdija). Narodil sa v obci Vitacharamska v Sichemskej oblasti. Žil na dvore kráľa Achaba; keď kráľ odstúpil od pravej úcty k Bohu a poklonil sa modlám, Abdiáš nenasledoval kráľov príklad, ale pokračoval v službe jedinému pravému Bohu. A keď zlá kráľovná Jezábel začala kvôli Eliášovi prenasledovať všetkých Božích prorokov, Abdiáš zobral sto z nich, skryl ich v dvoch jaskyniach a živil ich do konca (1Kraľ 18, 4). Abdiáš ako súčasník veľkého proroka Eliáša si ho veľmi vážil a slúžil mu vo všetkom ako jeho nasledovník a učeník. Žil 900 rokov pred Christom a zosnul pokojne.