19. júl/1. august

Juliánsky kalendár

Пр. Макрины, сестры св. Василія Великaго. Пр. ​Дія​. Обрѣтеніе мощей пр. Серафима Саровскаго. Блаж. Стефана, короля Сербскаго и матери его Милицы.

Рим (111) 13, 1-10. Мф (47) 12, 30-37.

Преподобному.: Гал (213) 5, 22 – 6, 2. Лк (24) 6, 17-23.

Novojuliánsky kalendár

Načalo Uspenskaho posta. Proischoždenie čestnaho Kresta.
7 mč. Makkavejskich, matere Solomonii i učiteľa ich Eleazara.
Rim (111) 13, 1-10. Мt (47) 12, 30-37.
1Kor (125) 1, 18-24. Jn (60) 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Makrína. Najstaršia sestra sv. Vasilija Veľkého a sv. Grigorija Nysského. Ešte ako dievčina bola zamlada zasnúbená s istým urodzeným mládencom. Ale keď jej snúbenec zomrel, Makrína prisľúbila, že nikdy nevstúpi do manželstva hovoriac: „Nie je správne, aby dievča, zasnúbené jednému snúbencovi, vydalo sa za iného; podľa prirodzeného zákona má byť jedno manželstvo tak, ako je jedno narodenie a jedna smrť.“ Dokazovala to aj vierou vo vzkriesenie, považujúc svojho snúbenca nie za mŕtveho, ale za živého v Bohu. „Je hriech a hanba“, hovorila, „keď manželka nezachová vernosť, keď jej manžel odíde do nejakej ďalekej krajiny.“ Potom, spolu so svojou matkou Emíliou prijala mníšstvo v ženskom monastieri, kde sa podvizali s ďalšími mníškami. Žili z námahy svojich rúk, posväcujúc väčšiu časť času mysleniu na Boha, modlitbe a neustálemu pozdvihovaniu svojej mysle k Bohu. Časom jej matka zosnula a potom aj brat Vasilij. Deväť mesiacov po Vasilijovej smrti prišiel Grigorij navštíviť svoju sestru, ale našiel ju na smrteľnej posteli. Pred smrťou vzniesla sv. Makrína modlitbu k Hospodinovi: „Ty si Hospodine odpočinutie našich tiel v sne smrti na určitý čas, aby si ich opäť zobudil poslednou trúbou. Odpusť mi a daj, že ak sa moja duša vyzlečie z telesného odevu, aby predstúpila pred Teba nepoškvrnená a bez hriechu a aby bola ako tymian pred Tebou.“ Potom si rukou urobila znamenie kríža na čele, na očiach, na tvári, na srdci a vydýchla. Zosnula v Hospodinovi v roku 379.