19. január/1. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Макарія Египетскаго. Св. Марка, митр. Ефесскаго.
1Сол (273) 5, 14-23. Лк (84) 17, 3-10.

Novojuliánsky kalendár

Predprazdenstvo Sritenija. Mč. Trifona.
1Sol (273) 5, 14-23. Lk (84) 17, 3-10.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Makarij Veľký. Egypťan a jeden z mladších súčasníkov Antonija Veľkého. Jeho otec bol kňaz. Z poslušnosti k rodičom sa oženil, ale jeho manželka onedlho zomrela a on sa vzdialil do púšte, kde strávil celých 60 rokov vo vnútornom aj vonkajšom snažení sa a boji za nebeské kráľovstvo. Keď sa ho pýtali, prečo je taký chudý, aj keď je i aj keď neje, odpovedal: „Z bázne pred Bohom.“ Natoľko sa mu podarilo očistiť svoju myseľ od zlých myšlienok a svoje srdce od zlých želaní, že ho Boh obdaroval hojným darom divotvorstva, takže kriesil aj mŕtvych z hrobov. Jeho pokora udivovala ľudí aj démonov. Raz mu démon povedal: „Existuje iba jedno, v čom sa ti nemôžem vyrovnať. Nie je to pôst, lebo ja nikdy nič nejem. Nie je to ani bdenie, lebo ja nikdy nespím.“ Čo je to teda? – spýtal sa ho Makarij. „Tvoja pokora,“ – odpovedal démon. Svojmu učeníkovi Pafnutijovi Makarij často hovoril: „Nikoho neodsudzuj a budeš spasený.“ Žil 97 rokov. Deväť dní pred smrťou sa mu zjavili sv. Antonij a sv. Pachomij, ktorí mu povedali, že o deväť dní zomrie, čo sa aj stalo. Ešte pred smrťou sa mu zjavil cherubín, ktorý mu vo vízii odkryl blažený nebeský svet, pochválil jeho námahu a cnosti a riekol, že bol poslaný, aby zobral jeho dušu do nebeského kráľovstva. Zosnul v roku 390.