19. február/3. marec 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Архиппа и Филимона.
На 6. часѣ Ис 1, 19-31; 2, 1-3. На веч. Быт 1, 14-23. Прит 1, 20-33.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Evtropija, Kleonika a Vasiliska. Prep. Piamy divy.
Na 6. časi. Is 1, 19-31; 2, 1-3. Na več. Byt 1, 14-23. Prit. 1, 20-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. ap. Archip, Filimon a Apfia. Archip bol jeden zo Sedemdesiatich. Apoštol Pavel ho spomína v liste Kolosenským a Filimonovi, nazývajúc ho svojim „spoločníkom v boji“. V Kolosách bolo stredisko kresťanov práve vo Filimonovom dome. Kresťania sa tu stretávali pri modlitbách. Apoštol Pavel píšuc Filimonovi toto nazýva, „tvoja domáca Cirkev“. V tom čase apoštoli vysväcovali svojich učeníkov na episkopov. Niektorých z nich na stále miesto a niektorých za misionárov, putujúcich po rôznych miestach. Filimon bol jeden z tých posledných spomínaných. Filimonova žena Apfia sa postila a slúžila domácej Cirkvi. V čase nejakého sviatku pohanskej bohyne Artemidy boli všetci veriaci v Kolosách zhromaždení podľa obyčaje na modlitbe vo Filimonovom dome. Pohania, dozvediac sa o tomto stretnutí, rýchlo pochytali všetkých kresťanov a Filimona, Archipa a Apfiu, ako vodcov, najprv dali bičovať a potom ich zakopali do zeme po pás a kameňovali ich. Takto zabili Filimona a Apfiu. Archipa vytiahli z jamy ledva živého, ponechajúc ho pre zábavu deťom. Deti ho potom celého dobodali nožmi. A tak aj tento Pavlov spoločník v boji dobre ukončil sled svojej pozemskej cesty.