19. august/1. september 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Андрея Стратилата и съ нимъ. Иконы Божія Матере Донскія.
2Кор (187) 8, 16 – 9, 5. Мк (12) 3, 13-19.

Novojuliánsky kalendár

CERKOVNOJE NOVOLITIE.
Prep. Simeona Stolpnika i matere jeho Marty.
2Коr (187) 8, 16 – 9, 5. Мk (12) 3, 13-19. Tim (282) 2, 1-7. Lk (13) 4, 16-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Andrej Stratilat. Bol dôstojníkom – tribúnom – v rímskej armáde v časoch cisára Maximiána. Narodil sa aj slúžil v Sýrii. Keď Peržania vojensky ohrozovali Rímsku ríšu, bola Andrejovi zverená armáda v boji proti nepriateľovi. Pri tejto príležitosti bol Andrej povýšený na vojvodcu – stratilata. Andrej, tajný kresťan, aj keď ešte nebol pokrstený, sa nádejal na živého Boha. Z množstva vojakov si vybral len tých najlepších a odišiel do boja. Pred bitkou riekol svojim vojakom, že ak všetci prizvú na pomoc jediného pravého Boha, Christa Hospodina, ich nepriatelia sa pred nimi rozprášia ako prach. A skutočne, všetci vojaci, nadchnutí Andrejom a jeho vierou, prizvali na pomoc Christa a vydali sa do útoku. Perzské vojsko bolo úplne rozdrvené. Keď sa Andrej ako víťaz vrátil do Antiochie, niektorí závistlivci ho obvinili ako kresťana a cisársky námestník ho zavolal na súd. Andrej otvorene vyznal svoju neochvejnú vieru v Christa. Po ťažkom mučení námestník uvrhol Andreja do temnice a napísal cisárovi do Ríma. Keďže cisár poznal úctu ľudu a vojakov k Andrejovi, nariadil svojmu zástupcovi, aby Andreja prepustil na slobodu, ale aby hľadal inú zámienku a iný dôvod (nie vieru) na jeho zabitie. Božím zjavením sa Andrej dozvedel o tomto cisárovom nariadení, a tak zobral svojich verných vojakov, počtom 2593, odišiel s nimi do Tarzu v Cilícii a tu ich episkop Peter všetkých pokrstil. Aj tu, prenasledovaný cisárovými hodnostármi, sa Andrej s celou družinou utiahol ďaleko do arménskeho pohoria Taurus. Tu ich v jednej rokline počas modlitby dostihlo rímske vojsko a všetkých do jedného postínalo. Nikto z nich sa nechcel ani brániť, lebo všetci túžili po mučeníckej smrti za Christa. Na tom mieste, kde mučenícka krv tiekla potokom, začal vyvierať prameň liečivej vody, ktorá uzdravovala každú chorobu. Episkop Peter prišiel potajomky so svojimi ľuďmi a s úctou pochoval telá mučeníkov na tom istom mieste. Strádali všetci čestne, korunovali sa vencami nesmrteľnej slávy a presídlili sa do kráľovstva nášho Christa Boha.