18. september/1. október

Juliánsky kalendár

Пр. Евменія Гортинскаго. Мчц. Аріадны.
Еф (225) 4, 14-19. Мк (52) 11, 27-33.

Novojuliánsky kalendár

POKROV PRESVJATYJA BOHORODICY.
Ap. Ananii. Prep. Romana Sladkopivca. Prep. Savvy Višerskaho.
Utr. Ev. Lk (4) 1, 39-49, 56. Jev (320) 9, 1-7. Lk (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Eumenij, ep. gortinský, na Kréte. Od mladosti z celej duše nasledoval Christa oslobodiac sa od dvoch ťažkých bremien: od bremena bohatstva a bremena tela. Od prvého bremena sa oslobodil tak, že rozdal sirotám a chudobným celý svoj majetok; a od druhého veľkým pôstom. Takto najprv uzdravil seba a potom začal aj iným dávať uzdravenie. Nevášnivý a naplnený blahodaťou Ducha Svätého, Eumenij zažiaril svetlosťou, ktorá sa nedala skryť. Tak ako keď je napísané: „Nemôže sa mesto skryť, keď stojí na vrchu hory“ (Мt. 5, 14), nemohol sa ani svätý Eumenij skryť pred svetom. Keď ho ľudia videli, vybrali si ho za episkopa v Gortine. Ako episkop spravoval Christovo stádo ako dobrý pastier. „Bol otcom sirôt, bohatstvom chudobných, útechou žalostiacich, uzdravovateľom chorých a prečudným divotvorcom. Modlitbou činil mnohé zázraky: usmrtil zákerného plaza, vyháňal démonov, uzdravil mnohých chorých; a to nielen vo svojom meste, ale aj v Ríme a v Tebaide. V Tebaide počas veľkého sucha vyprosil modlitbou od Boha dážď; a tam sa napokon ukončil jeho pozemský život a on sa presídlil do večných príbytkov Svojho Hospodina. Žil a účinkoval v 7. stor.