18. november/1. december 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Платона и Романа.
1Тим (279) 1, 8-14. Лк (77) 14, 25-35.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Nauma. Sv. prav. Filareta Milostivaho.
1Tim (279) 1, 8-14. Lk (77) 14, 25-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Platón. Pochádzal z galatskej Ankary; kresťan od narodenia aj podľa výchovy. Už od mladých rokov preukazoval veľkú dokonalosť vo všetkých cnostiach. Platón neskrýval svoju vieru v Hospodina Christa, ale ju verejne zvestoval, vyčítajúc pohanom klaňanie sa mŕtvym tvorom namiesto živého Stvoriteľa. Kvôli tomu bol predvedený na súd pred správcu Agripina, ten ho dlho vypočúval a mučil. Keď mu začal správca radiť, aby sa vyhol smrti a zachoval si život poklonením sa modlám, Platón mu odpovedal: „Jestvujú dve smrti, jedna dočasná a druhá večná; a jestvujú aj dva životy, jeden krátkodobý a druhý nekonečný.” Vtedy ho Agripin podrobil strašným mukám. Okrem iného nariadil, aby mu na obnažené telo liali vriace železo; a potom mu z tela odrezávali pásy kože. „Muč ma ešte silnejšie, kričal mučeník mučiteľovi, aby bolo jasne vidieť tvoju neľudskosť a moje utrpenie.“ Keď mučiteľ spomenul mučeníkovi filozofa Platóna ako pohanského filozofa, mučeník mu povedal: „Ani ja nie som podobný Platónovi, ani on mne, okrem spoločného mena. Ja učím a sám sa učím múdrosti, ktorá je Christova a on je učiteľ tej múdrosti, ktorá je pred Bohom bláznovstvom.“ Potom Platóna hodili do temnice, kde strávil 18 dní bez jedla a vody. Keď sa žalárnici čudovali, že Platón môže tak dlho žiť o hlade, povedal im: „Vy sa nasycujete mäsom a ja svätými modlitbami; vás veselí víno a mňa Christos – vinič pravdy.“ Nakoniec bol sťatý mečom okolo roku 266 a prijal veniec večnej slávy.