18./31. júl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Іакинѳа и Емиліана.​ Пр. Іоанна Многострадальнаго.
1Кор (148) 11, 8-22. Мф (71) 17, 10-18.

Novojuliánsky kalendár

Predprazdenstvo Proischoždenija čestnaho Kresta. Sv. prav. Evdokima Kappadokijanina.

1Коr (148) 11, 8-22. Мt (71) 17, 10-18.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Emilián. V časoch Juliána Odpadlíka, v tráckom meste Dorostol bol mládenec Emilián sluha u starostu mesta. Keď začal cisár Odpadlík ohňom a mečom likvidovať kresťanstvo po celej Rímskej ríši, prišiel cisársky vyslanec aj do Dorostolu, aby zabíjal kresťanov. Ale nenašiel ani jedného jediného. Celý natešený, vystrojil veľkú hostinu dorostolským obyvateľom a nariadil veľké prinášanie obetí a veselie po celom meste, dňom i nocou. Tej noci obišiel svätý Emilián pohanské chrámy, tržnice a ulice mesta a kladivom porozbíjal všetky modly. Na druhý deň nastala v meste hrôza. Všetci hľadali ničiteľa svojich bohov. Chytili jedného sedliaka, ktorého ráno videli prechádzať popri chráme. Ale keď Emilián videl, že môže trpieť nevinný človek povedal si: „Keď ja skryjem svoj skutok, aký je potom úžitok z toho, čo som učinil? Či sa pred Bohom neocitnem ako vrah nevinného človeka?“ Prihlásil sa teda cisárovmu vyslancovi a priznal všetko. Ten sa ho celý rozhnevaný opýtal, kto ho nahovoril, aby to učinil? Christov mučeník odpovedal: „Boh a moja duša mi prikázali, aby som zničil tieto mŕtve stĺpy, ktoré vy nazývate bohmi.“ Vtedy sudca nariadil, aby ho bičovali a po ďalších mučeniach aby ho upálili. Takto svoj pozemský život ukončil sv. Emilián a presídlil sa do života nebeského 18. júla 362.