18./31. január 2020

Juliánsky kalendár

Св. Аѳанасія и Кирилла, архіеп. Александрійскихъ.
1Петр (58) 1, 1-2, 10-12; 2, 6-10. Мк (53) 12, 1-12.

Novojuliánsky kalendár

Sv. bezsrebr. Kira a Ioanna. Mčc. Atanasii, Teodotii, Teoktisty a Evdokii.

1Pt (58) 1, 1-2, 10-12; 2, 6-10. Мk (53) 12, 1-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Atanasij Veľký, archiepiskop alexandrijský. Narodil sa v Alexandrii v roku 296 a už od detstva mal náklonnosť k duchovnému povolaniu. Bol diakonom pri archiepiskopovi Alexandrovi a sprevádzal ho do Nikey na 1. Všeobecný snem. Na tomto sneme sa Atanasij preslávil svojou učenosťou, zbožnosťou a horlivosťou za Pravoslávie. Mal veľkú zásluhu na tom, aby bola Áriova heréza zavrhnutá a Pravoslávie sa utvrdilo. On napísal Symbol viery, ktorý bol na Sneme prijatý. Po Alexanderovej smrti bol Atanasij vybratý za alexandrijského archiepiskopa. V hodnosti archiepiskopa bol vyše 40 rokov aj keď nebol celý ten čas na archiepiskopskej katedre. Takmer počas celého svojho života bol prenasledovaný heretikmi. Z cisárov ho najviac prenasledovali: Konstanc, Julián a Valent; z episkopov Eusevij Nikomédský s mnohými ďalšími; a z heretikov Árij a jeho nasledovníci. Bol nútený skrývať sa pred prenasledovateľmi dokonca v studni, hrobe, v súkromných domoch, pustatinách. Dvakrát musel utekať do Ríma. Až pred smrťou žil nejaký čas pokojne ako dobrý pastier medzi svojim dobrým stádom, ktoré ho skutočne milovalo. Je málo svätcov, ktorí boli tak bezohľadne ohováraní a tak zločinecky prenasledovaní ako sv. Atanasij. Ale jeho veľká duša všetko trpezlivo znášala kvôli Christovej láske a nakoniec vyšla víťazne z celého toho strašného a dlhotrvajúceho boja. Po radu, útechu a morálnu podporu často odchádzal k sv. Antonijovi, ktorého si vážil ako svojho duchovného otca. Človek, ktorý formuloval najväčšiu pravdu, musel za túto pravdu aj veľa pretrpieť, až kým nezosnul a Hospodin ho neprijal vo Svojom kráľovstve ako verného služobníka v roku 373.