18./31. august 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 13-я.

Мч. Флора м Лавра. Пр. Іоанна Рыльскаго.
2Кор (186) 8, 7–15. Мк (11) 3, 6-12.

Novojuliánsky kalendár

13. sedmica po Pjatidesjatnici.

Položenije čestnaho pojasa Presvjatyja Bohorodicy. Svmč. Kiprijana Kartagenskaho. Sv. Gennadija, patr. Konstantinopoľskaho.

2Коr (186) 8, 7–15. Мk (11) 3, 6-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Flór a Lavr. Bratia podľa tela, ducha aj podľa povolania. Obaja boli horliví kresťania a povolaním kamenári. Žili v Iliriji. Nejaké pohanské knieža ich zamestnalo pri stavbe pohanského chrámu. Počas ich práce sa stalo, že kúsok kameňa odskočil rovno do oka syna pohanského žreca, ktorý so záujmom sledoval prácu staviteľov. Keď žrec videl svojho syna slepého na jedno oko a zakrvaveného, začal kričať na Flóra a Lavra a chcel ich biť. Vtedy mu svätí bratia povedali, že ak uverí v Boha, v Ktorého oni veria, jeho syn vyzdravie. Žrec im to sľúbil. Flór a Lavr sa so slzami pomodlili k Hospodinovi Bohu, živému a jedinému a znakom kríža prežehnali poranené oko dieťaťa. To sa okamžite uzdravilo a zacelilo sa ako predtým. Vtedy sa žrec Memertin a jeho syn dali pokrstiť a onedlho potom zomreli za Christa v ohni. Keď Flór a Lavr dokončili chrám, postavili naň kríž, pozvali všetkých kresťanov a posvätili ho menom Hospodina Isusa a celonočnými spevmi. Keď sa o tom dozvedel ilirijský správca, spálil v ohni mnoho z tých kresťanov a Flóra s Lavrom živých hodil do studne, ktorú zasypal hlinou. Neskôr sa ich ostatky našli a boli prenesené do Carihradu. Títo skvelí bratia strádali za Christa a Christom sa preslávili v 2. storočí.