17. február/1. marec 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. Гласъ 4. Вмч. Ѳеодора Тирона.
Утр. ев. 4 Лк (112) 24, 1-12. Рим (112) 13,11 – 14,4. Мф (17) 6, 14-21.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA SYROPUSTNAJA. Hlas 4.
Prmčc. Evdokii. Mč. Nestora a Trivimija. Mčc. Antoniny. Prep. Мartirija Zeleneckaho.
Utr. Ev. 4 Lk (112) 24, 1-12. Rim (112) 13, 11 – 14, 4. Mt (17) 6, 14-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Teodor Tyron. Tyron znamená regrút. Len čo svätý Teodor vstúpil do armády, do Marmaritského pluku v Amasii, začalo prenasledovanie kresťanov za cisárov Maximiliána a Maximina. Keďže Teodor nechcel skrývať, že je i on kresťan, bol predvedený pred súd a uvrhnutý do väzenia, ktoré zamkli a zapečatili. Zlý sudca totiž chcel Teodora umoriť hladom. Vo väzení sa Teodorovi zjavil samotný Hospodin Christos a posilnil Svojho mučeníka hovoriac: „Neboj sa Teodor, Ja som s tebou. Neprijímaj viac pozemskú stravu a pitie, lebo budeš v inom živote, večnom a nepominuteľnom so Mnou na nebesiach.“ Vtom sa v temnici zjavilo množstvo anjelov a celá temnica sa rozžiarila. Väzenskí strážcovia uvideli anjelov odetých v bielom a veľmi sa preľakli. Potom bol svätý Teodor predvedený, vypočúvaný a odsúdený na smrť. Hodili ho do ohňa a on oddal svoju svätú dušu najvyššiemu Bohu. Trpel v roku 306.