17./30. jún 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Мануила, Савела и Исмаила.
Рим (104) 10, 11 – 11, 2. Мф (41) 11, 16-20.

Novojuliánsky kalendár

Sobor 12-ti apostolov.
Rim (104) 10, 11 – 11, 2. Мt (41) 11, 16-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Manuel, Savel a Izmael. Rodní bratia, Peržania, od otca pohana a matky kresťanky, pokrstení a vychovaní v kresťanskom duchu. Ako kresťania boli vysokými hodnostármi u kráľa Alamundara. Boli poslaní k cisárovi Juliánovi Odpadlíkovi, aby viedli dohovory a utvrdili mier medzi Perzskou a Grécko-rímskou ríšou. Cisár Odpadlík pripravil nejakú ohavnú slávnosť modlám v Chalcedóne. Na nej cisár so svojimi veľmožmi prinášal obete modlám. Perzskí vyslanci sa tejto oslavy nezúčastnili. Cisár ich zavolal a nariadil im, aby sa slávnosti zúčastnili a priniesli obeť bohom. Povedali mu, že sú len cudzí poddaní, že prišli ako vyslanci perzského kráľa kvôli nastoleniu mieru medzi dvomi krajinami a kvôli ničomu inému; že sú kresťania a považujú za nedôstojné klaňať sa mŕtvym modlám a prinášať im obete. Cisár sa rozhneval a uvrhol ich do temnice. Na druhý deň ich znova predviedol a začal sa s nimi hádať o viere, ale svätí bratia boli neoblomní a neochvejní. Preto ich nahých priviazali k stromu, bili ich a driapali železnými štetcami. Počas celého mučenia sa oni modlili k Bohu s vďakou: „Ó, sladký Isus, tieto muky sú pre nás sladké kvôli Tvojej láske!“ Zjavil sa im Boží anjel, utešil ich a odňal od nich všetky bolesti. Napriek všetkým medzinárodným zvyklostiam vydal nakoniec zlý cisár Julián rozsudok, aby boli títo traja bratia sťatí mečom. Keď ich sťali, nastalo veľké zemetrasenie, zem sa rozpraskla a prijala telá svätých mučeníkov, aby ich pohania nemohli na príkaz cisára spáliť. Potom zem telá mučeníkov vydala, aby ich  kresťania mohli s úctou pochovať. Nad ich ostatkami sa udialo veľa zázrakov. Keď ich videli mnohí pohania, obrátili sa na kresťanskú vieru. Keď sa perzský kráľ dopočul ako Julián neľudsky vydal na smrť jeho delegátov, pripravil proti nemu armádu. A Julián tiahol proti Perzskému kráľovstvu presvedčený o svojom víťazstve. Ale boli rozdrvení do nohy a on sám s hanbou zahynul, na radosť a posmech celého sveta.