17./30. august 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 12-я. Гласъ 3. Мч. Мирона. Пр. Алипія иконописца.
Утр. ев. 1 Мф (116) 28, 16-20.
1Кор (158) 15, 1-11. Мф (79) 19, 16-26.

Novojuliánsky kalendár

12. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 3. Sv. Aleksandra, Ioanna i Pavla, patriarchov konstantinopoľskich. Prep. Christofora Rimľanina. Prep. Fantina, čudotvorca Solunskaho. Prep. Aleksandra Svirskaho. ! Prenesenije moščej blahovir. kňazja Alexandra Nevskaho. Sobor serbskich svjatitelej.
Utr. Ev. 1 Mt (116) 28, 16-20. 1Kor (158) 15, 1-11. Mt (79) 19, 16-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Miron presbyter. Bol kňazom v nejakom meste v Achaji. Pochádzal z bohatého a váženého rodu. Povahou bol blahý a krotký, ľúbiaci Boha a ľudomilný. V časoch cisára Décia, na samotný deň Christovho narodenia, vtrhli pohania do chrámu, vytiahli Mirona z bohoslužby a začali ho mučiť. Počas mučenia v ohni sa mu zjavil anjel a posilnil ho. Potom mu začali rezať kožu na pásy od hlavy k nohám. Mučeník schmatol jeden taký pás svojej kože a udrel ním mučiteľa – sudcu po tvári. Sudca Antipatr sa akoby v nepríčetnosti zabil mečom. Nakoniec Mirona odviedli do mesta Kizik a tam ho v roku 250 zabili mečom.