17./30. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Симеона Персидскаго. Пр. Акакія Мелитинскаго. Обрѣтеніе мощей пр. Александра Свирскаго. Пр. Зосимы Соловецкаго. Дѣян (12) 4, 23-31. Ин (16) 5, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Iakova Zevedejeva. Sv. Ignatija, ep. Kavkazskaho.
Sk(12) 4, 23-31. Jn (16) 5, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Simeon, episkop perský. V časoch zlého kráľa Savorija alebo Sapora, bol Simeon mučený za Christa s dvomi svojimi presbytermi, Audelajom a Ananiášom. Pred nimi zahynul aj kráľov eunuch Ustazan, ktorý sa najprv zriekol Christa a potom, po výčitke sv. Simeona, znova pred kráľom vyznal pravú vieru. Na popravisko bolo so Simeonom privedených ďalších 1000 kresťanov. Simeon sa držal vzadu, aby bol sťatý ako posledný a mohol do konca všetkých posilňovať, aby nikto z nich nezakolísal zo strachu pred smrťou. Keď presbyter Ananiáš položil hlavu na peň, celý sa triasol. Kráľov úradník Fusik, ktorý bol tajný kresťan, začal Ananiáša povzbudzovať slovami: „Neboj sa starec, zatvor oči a buď silný, aby si uvidel božie svetlo!“ Len čo to povedal, bol predvolaný pred kráľa a obvinený ako kresťan. Kráľ aj jeho zamordoval obrovskými mukami a to isté urobil aj s jeho dcérou, devou Askitreou. Nakoniec bol sťatý aj sv. Simeon, keďže najprv na druhý svet vyprevadil svoje stádo. Nasledujúci rok bol na Veľký Piatok zabitý za Christa aj kráľov obľúbený eunuch Azat a s ním tisíc ďalších verných. Vtedy kráľ za svojim eunuchom začal smútiť, a preto zastavil ďalšie zabíjanie kresťanov. Všetci čestne trpeli za Christa Kráľa a Hospodina v roku 341 alebo 344.