16./29. september 2020

Juliánsky kalendár

Вмчц. Евѳиміи Всехвальныя. Мчц. Людмилы Чешскія. Пр. Кукши, исп. Одесскаго.
Еф (222) 2, 19 – 3, 7. Мк (50) 11, 11-23.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Kyriaka Otšeľnika. Prep. Teofana Milostivaho. Obritenije moščej sv. Ioanna, archiep. Šanghajskaho a San Franciskaho, čudotvorca. Еf (222) 2, 19 – 3, 7. Мk (50) 11, 11-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Eufémia. Narodila sa v Chalcedóne. Jej otec bol senátor Filofrón a matka Teodózia, obaja zbožní kresťania. Eufémia bola krásna dievčina telom aj dušou. Keď antipat Prisk vystrojil sviatok s prinášaním obetí Arejovi v Chalcedóne, vtedy sa 49 kresťanov ukrylo, a tak sa vyhlo tomuto nečistému prinášaniu obetí. Našli ich však a predvedli pred Priska. Bola medzi nimi aj svätá Eufémia. Keď sa ich nadutý Prisk opýtal, prečo sa nepodriadili cisárovmu rozkazu, oni odpovedali: „Aj cisárovmu, aj tvojmu nariadeniu sa treba podriaďovať, keď sa neprieči nebeskému Bohu; ak sa Bohu prieči, nielenže sa mu netreba podriaďovať, ale sa mu treba aj protiviť.“ Prisk ich teda podrobil rôznym mukám a to dennodenne celých 19 dní. Na dvadsiaty deň oddelil Eufémiu od ostatných a začal jej lichotiť kvôli jej kráse, aby ju získal pre modloslužobníctvo. Keď však všetky lichôtky vyšli nazmar, nariadil mučenie dievčiny. Najprv ju mučili na kolese, ale zjavil sa Boží anjel a koleso zlomil. Potom ju hodili do horiacej pece, ale Božou mocou bola ochránená. Keď to videli dvaja vojaci, Viktor a Sosten, uverili v Christa, preto ich hodili zverom; a tak slávne ukončili svoj pozemský život. Potom bola Eufémia hodená do jamy naplnenej vodou a rôznymi jedovatými plazmi, ale ona prežehnala vodu, keď do nej vošla a nič sa jej nestalo. Nakoniec ju vyviedli pred divé zvery, ona sa s vďakou pomodlila k Bohu a oddala Mu svojho ducha. Rodičia s úctou pochovali jej telo. Strádala v roku 304 a presídlila sa do večnej radosti. Spomína sa aj 11. júla.