16./29. jún 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 4-я. Св. Тихона, еп. Амаѳунтскаго.
Рим (102) 9, 18-33. Мф (40) 11, 2-15.

Novojuliánsky kalendár

4. sedmica po Pjatidesjatnici. SV. PERVOVERCHOVNYCH APOSTOLOV PETRA I PAVLA. Prep. Paisija Svjatоhоrca.
Utr. Ev. Jn (67) 21, 15-25. 2Kor (193) 11, 21 – 12, 9. Mt (67) 16, 13-19.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Tichon, amatunský. Čudotvorec. Po smrti blaženého Memnonija bol Tichon jednohlasne vybratý za episkopa a vysvätený slávnym Epifanijom pre amatunskú eparchiu. Čistota jeho života a horlivosť za Pravoslávie ho odporučili na túto hodnosť. V tom čase ešte boli na ostrove Cyprus pohania a sv. Tichon sa s apoštolskou horlivosťou snažil obracať neverných na verných. A mal v tom veľký úspech. Po dlhej práci vo vinici Hospodinovej sa presídlil do blaženej večnosti okolo roku 425. Divotvorcom bol nazvaný kvôli mnohým zázrakom, ktoré počas života učinil. Jeho otec bol pekár. Kedykoľvek ho otec nechal v obchode, rozdával chudobným chlieb zadarmo. Raz ho za to otec potrestal a on sa pomodlil k Bohu tak, že sa ich sýpka natoľko naplnila pšenicou, až sa ťažko dali otvoriť dvere. Inokedy zase zasadil suchý konárik viniča a ten sa zazelenal a vo svojom čase priniesol plody.