16./29. január 2020

Juliánsky kalendár

Поклоненіе веригамъ св. ап. Петра.
Иак (55) 3, 11 – 4, 6. Мк (51) 11, 23-26.

Novojuliánsky kalendár

Prenesenije moščej svmč. Ignatija Bohonosca.
Jak (55) 3, 11 – 4, 6. Mk (51) 11, 23-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. ap. Peter. V tento deň si na neho spomíname kvôli jeho okovám, do ktorých bol zajatý hriešnym Herodesom a ktoré z neho vo väzení pri speve anjela spadli. (Sk 12, 7) Tieto okovy kresťania chránili nielen ako spomienku na veľkého apoštola, ale aj kvôli ich uzdravujúcej sile, lebo sa pri ich dotyku vyliečili mnohí chorí, ako aj od jeho šatky. (Sk 19, 12) Jeruzalemský patriarcha Juvenalij daroval tieto okovy kráľovnej Eudokii, vyhnanej žene cisára Teodosija Mladšieho; ona ich rozdelila a jednu polovicu poslala do chrámu sv. Apoštolov v Carihrade a druhú svojej dcére, kráľovnej Eudoxii, Valentiánovej manželke, do Ríma. Táto Eudoxia postavila chrám sv. Petra a uložila doň tieto okovy spolu s okovami, ktoré mal apoštol Peter pred svojou smrťou pri cisárovi Neronovi.