16./29. augusta 2020

Juliánsky kalendár

Перенесеніе Нерукотвореннаго Образа Господня. Мч. ​Діомида​ врача. Пр. Херимона Египетскaго.
1Кор (125) 1, 26-29. Мф (82) 20, 29-34.

Novojuliánsky kalendár

USIKNOVENIJE HLAVY SV. JOANNA KRESTITEĽA.
Pominovenie pravoslavnych voinov na poli brani ubijennych. Deň postnyj.
Utr. Ev. Mt (57) 14, 1-13. Sk (33) 13, 25-32. Mk (24) 6, 14-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Nerukotvorená ikona Hospodina Isusa Christa. V čase, keď náš Hospodin zvestoval Evanjelium a uzdravoval každú bolesť a každý ľudský neduh, bol v meste Edessa, na brehu rieky Eufrat nejaký kráľ Avgar celý nakazený malomocenstvom. Dopočul sa o Christovi, Uzdravovateľovi každého trápenia a choroby, preto poslal maliara Ananiáša do Palestíny s listom Christovi, v ktorom Avgar prosil Hospodina, aby prišiel do Edessy a uzdravil ho od malomocenstva. V prípade, keby Hospodin nemohol prísť, nariadil Ananiášovi, aby namaľoval Jeho tvár a priniesol mu Ju veriac, že mu táto tvár navráti zdravie. Hospodin odkázal, že nemôže prísť, lebo sa približoval čas Jeho utrpenia, ale zobral plátno, utrel ním Svoju tvár a na plátne sa Jeho prečistá tvár dokonale otlačila. To plátno Hospodin dal Ananiášovi s odkazom, že sa kráľ od neho uzdraví, ale nie úplne, lebo neskôr k nemu On pošle vyslanca, ktorý zotrie aj zvyšok jeho choroby. Kráľ Avgar prijal plátno, pobozkal ho a malomocenstvo opadlo z celého jeho tela, iba trochu z neho ostalo na jeho tvári. Neskôr apoštol Tadeáš zvestujúc Evanjelium prišiel k Avgarovi, tajne ho uzdravil a pokrstil. Vtedy kráľ zničil modly, ktoré stáli pred bránou mesta a nad ňou umiestnil toto plátno s tvárou Christa, nalepené na dreve v zlatom ráme a okrášlené perlami. Kráľ pod ikonu na bráne ešte napísal: „Christe Bože, nikto nebude zahanbený, kto sa na Teba nádejá.“ Neskôr však jeden z Avgarových pravnukov obnovil modloslužobníctvo a episkop toho mesta prišiel v noci a zamuroval tú ikonu nad bránou. Odvtedy prešli stáročia a v časoch cisára Justiniána napadol perzský kráľ Chozroj Edessu a mesto bolo vo veľkom súžení. Vtedy sa stalo, že edeský episkop Eulavij mal videnie Presvätej Bohorodičky, ktorá mu oznámila tajomstvo o zamurovanej a zabudnutej ikone. Ikona bola odhalená a za pomoci jej sily bola perzská armáda porazená.