15./28. september 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 16-я. Вмч. Никиты Готѳскаго.
Еф (219) 1, 22 – 2, 3. Мк (48) 10, 46-52.

Novojuliánsky kalendár

17. sedmica po Pjatidesjatnici. Prep. Charitona Ispovidnika. Mč. Vjačeslava Češskaho. Prep. Kirilla i Marii.
Еf (219) 1, 22 – 2, 3. Мk (48) 10, 46-52.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Nikita. Bol potomkom Gótov; učeník episkopa Teofila Gótskeho, ktorý bol účastný I. Všeobecného snemu. Keď gótske knieža Atanarik začalo mučiť kresťanov, sv. Nikita sa postavil pred knieža a vyčítal mu jeho bezbožnosť a neľudskosť. Trápený strašnými mučeniami Nikita stále silnejšie vyznával Christovu vieru a modlil sa k Bohu s vďačnosťou. Um mal neustále pozdvihnutý a zahĺbený v Bohu a na hrudi pod oblečením mal ikonu Sv. Bohorodičky s predvečným Dieťaťom Christom, stojacim a držiacim kríž vo Svojich rukách. Túto ikonu Nikita nosil preto, lebo sa mu sv. Bohorodička zjavila a utešila ho. Nakoniec mučiteľ hodil Christovho vojaka do ohňa, v ktorom sv. mučeník zomrel, ale jeho telo zostalo ohňom nepoškodené. Jeho priateľ Marián preniesol jeho telo z gótskej zeme (Vlaška a Besarábia) do Kilíkije, do mesta Mopsuest, kde postavil chrám sv. Nikitu a uložil v ňom mučeníkove divotvorné ostatky. Strádal a preslávil sa v roku 372.