15./28. október 2020

Juliánsky kalendár

СВ. РАВНОАП. РАСТИСЛАВА, КНЯЗЯ МОРАВСКОГО.
Пр. Евѳимія Новаго. Прмч. Лукіана, пресв. Антіохійскаго.
Утр. ев. Ин (36) 10, 9-16. Гал (200) 1, 11-19. Ин (35) 10, 1-9.

Novojuliánsky kalendár

SV. RAVNOAP. RASTISLAVA, KŇAZJA MORAVSKAHO.

Mč. Paraskevy Ikonijskija. Mč. Terentija, Neonily a 7 čad ich. Prep. Stefana Savvaita, tvorca kanonov. ! Mčc. Paraskevy. Prep. Iova
Počajevskaho. Sv. Dimitrija Rostovskaho. Sv. Arsenija Serbskaho. Prep. Teofila Kyjevskaho.

Utr. Ev. Jn (36) 10, 9-16. Gal (200) 1, 11-19. Jn (35) 10, 1-9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. muč. Lukian, presbyter antiochijský. Narodil sa urodzeným rodičom v Samosate v Sýrii. V mladosti nadobudol veľmi široké svetské a duchovné vzdelanie. Bol to významný muž učenosťou aj strohosťou podvižníckeho života. Rozdajúc celý svoj majetok chudobným, živil sa zostavovaním poučných diel ako svojim remeslom. Pre Cirkev urobil veľmi záslužnú prácu tým, že podľa židovského textu opravil mnoho miest vo Svätom Písme, ktoré pokazili heretici v súlade s ich nesprávnym učením. Kvôli učenosti a duchovnosti bol rukopoložený na presbytera v Antiochii. V časoch Maximiánovho prenasledovania, keď boli umučení sv. Antim Nikomidijský a sv. Peter Alexandrijský, bol aj sv. Lukian na zozname tých, ktorých chcel cisár zahubiť. Lukian utiekol z mesta a schoval sa, ale prezradil ho nejaký závistlivý heretický kňaz Pankratij. Prenasledovanie bolo v tom čase hrôzostrašné. Ušetrené neboli ani malé deti. Dvaja chlapci, ktorí nechceli jesť z pohanských obetí, boli hodení do vriaceho kúpeľa, kde v mukách oddali svoje sväté duše Bohu. Lukianova učeníčka, Pelagia, sa hodila zo strechy domu a zabila sa, len aby si ochránila svoju panenskú čistotu pred zvráteným násilím. Lukian bol dovedený do Nikomédie pred cisára. Po ceste sa mu podarilo svojimi radami obrátiť na Christovu vieru 40 vojakov. Všetci mučenícky zomreli. Po vypočúvaní a bití bol sv. Lukian hodený do temnice, kde ho mučili hladom. „On pohrdol jedlom, píše Ján Zlatoústy o sv. Lukianovi, opovrhnime aj my rozkošou a zničme nadvládu žalúdka, aby keď nadíde čas, ktorý bude od nás žiadať takéto hrdinstvo, sme boli vopred pripravení pomocou menších podvihov preukázať sa slávnymi v čase boja.“ Na Bohozjavenie sa v temnici pričastil a na druhý deň oddal svoju dušu Bohu. Strádal 7. januára 311.