15./28. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Иларіона Пеликитскаго. Пр. Стефана Триглійскаго.
На лит. прежд. Даров Быт 49, 33-50, 26. Прит 31, 8-32.

Novojuliánsky kalendár

Roditeľskaja subbota. Prep. Ilariona Pelikitskaho. Prep. Stefana Triglijskaho.
Jev (313) 6, 9-12. Мk (31) 7, 31-37. 1Кor (163) 15, 47-57. Jn (16) 5, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Agapij a ďalší siedmi s ním: Publij, Timolaj, Romil, dvaja Alexandrovia a dvaja Dionisijovia. Všetci trpeli v palestínskej Cézarei za kniežaťa Urbana, v čase cisára Diokleciána. Všetci siedmi okrem Agapija boli veľmi mladí ľudia a ešte neboli kresťanmi. Neboli ani nikdy pokrstení vodou, ale krvou. Raz sa títo siedmi mládenci pozerali, ako mučia kresťanov, jedných v ohni, druhých na šibeniciach, tretích divými zvermi. Vidiac, s akou trpezlivosťou znášajú kresťania všetky mučenia, zapálili sa horlivosťou za Christa, sami si zviazali ruky dozadu a takto predstúpili pred Urbana hovoriac: ,,Aj my sme kresťania!“ Urbanove sladké reči aj vyhrážky boli zbytočné. K mládencom sa pripojil aj ctený obyvateľ toho mesta Agapij, ktorý už aj predtým dosť trpel za Christa a ešte viac v nich rozpaľoval vieru a lásku k Hospodinovi. Všetci boli sťatí mečom v roku 303 a presídlili sa do dvorov nebeského Kráľa.