15./28. jún 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 3-я. Гласъ 2.

Прор. Амоса. Бл. Іеронима Стридонскаго. Бл. Августина Иппонскаго. Св. Іоны Московскаго. Мч. Вита и др.
Блгв. Лазаря, князя Сербскaго.

Утр. ев. 3 Мк (71) 16, 9-20. Рим (88) 5, 1-10. Мф (18) 6, 22-33.

Novojuliánsky kalendár

3. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 2.
Prenesenije moščej bezsrebr. Kira a Ioanna. Prep. Sergija i Germana Valaamskich.

Utr. Ev. 3 Мk (71) 16, 9-20. Rim (88) 5, 1-10. Мt (18) 6, 22-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. pror. Amos. Narodený v dedine Tekua neďaleko Betlehema. Bol jednoduchý pôvodom aj životom. Amos sa staral o prasatá jeruzalemských boháčov. Ale Boh, Ktorý nehľadí na to, kto je kto podľa zovňajšku, ale podľa čistoty srdca a ktorý aj Mojžiša a Dávida zobral od oviec a ustanovil ich za vodcov národa, vyvolil si aj tohto Amosa za svojho proroka. Vyčítal kráľovi Uzijovi a jeho žrecom modloslužbu a odvracal ľud od klaňania sa zlatým jaloviciam v Bételi učiac ho, aby sa klaňal Bohu jedinému a živému. Keď ho hlavný žrec Amasija prenasledoval, on predpovedal, že Asýrčania pokoria Izrael, že popravia kráľa a Amasijových synov a že jeho ženu pred jeho očami asýrski vojaci znásilnia, lebo aj on voviedol národ do smilstva s modlami. Všetko to sa potom aj stalo. Žrecov syn udrel proroka palicou po čele tak silno, že spadol. Ledva živý bol prinesený do svojej dediny Tekua, kde vypustil svoju svätú dušu. Žil v 8. stor. pred Christom. (Pozri Starý Zákon, kniha proroka Amosa.)