15./28. január 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Павла Ѳивейскаго и Іоанна ​Кущника​.
Иак (54) 3, 1-10. Мк (50) 11, 11-23.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Efrema Sirina. Sv. Isaaka Sirina, ep. Ninevijskaho. Prep. Teodosija Totemskaho.
Jak (54) 3, 1-10. Mk (50) 11, 11-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Pavel Tibejský. Narodil sa bohatým rodičom v Dolnej Tibei (Tébe) Egyptskej za čias cisára Dekija. Celý rodičovský majetok Pavel zdedil spolu so svojou jedinou sestrou. Ale jeho švagor – modloslužobník, chcel získať aj Pavlovu časť majetku, a preto sa mu vyhrážal, že ho udá ako kresťana, keď mu neustúpi svoju časť majetku. Po prvé táto bieda a po druhé hrdinské príklady sebaobetovania kresťanských mučeníkov, ktoré Pavel videl na vlastné oči, ho podnietili, aby dal svoj diel sestre a on sám sa vzdialil do púšte ako nemajetný, kde duchovne zápasil do smrti. Do akej duchovnej výšky došiel tento ohromný mních, o tom svedčí sv. Antonij Veľký, ktorý raz Pavla navštívil a uvidel, ako mu slúžia zvery a vtáky. Vrátiac sa z tejto návštevy, povedal svojim mníchom: „Beda mi, deti, hriešnemu a falošnému, že som mníchom iba podľa názvu. Videl som Eliáša, videl som Jána v púšti, a naozaj videl som Pavla – v raji!“ Sv. Pavel žil 113 rokov a pokojne zosnul v Hospodinovi v roku 342.