15./28. február 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Онисима.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Vasilija Ispovidnika.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. ap. Onisim, jeden zo Sedemdesiatich. Bol otrokom Filimona, bohatého a váženého človeka v meste Kolosy vo Frígii. Nejako sa však pred svojim pánom previnil a utiekol do Ríma, kde počul Evanjelium od apoštola Pavla a dal sa pokrstiť. Keďže apoštol Pavel už skôr priviedol ku pravej viere aj Filimona, zmieril tých dvoch, Filimona a Onisima, pána a otroka, napíšuc Filimonovi list. Je to jedno z najdojímavejších písaných diel, ktoré sa všeobecne nachádzajú vo Svätom Písme. „Prosím ťa, – píše apoštol Filimonovi, – za svojho syna Onisima, ktorého som porodil vo svojich okovách. Možno práve preto bol dočasne odlúčený, aby si ho potom mal naveky, už nie ako otroka, ale viac než otroka, ako milovaného brata.“ Dojatý týmto listom Filimon naozaj prijal Onisima ako brata, oslobodiac ho z otroctva. Neskôr bol Onisim samotnými apoštolmi ustanovený za episkopa a po smrti apoštola Timoteja prijal efezskú katedru. Je to zrejmé z listu Ignatija Bohonosca. V čase Trajanovho prenasledovania bol Onisim zajatý a privedený do Ríma. Tu vypovedal pred sudcom Tertulom, bol väznený a nakoniec sťatý. Jeho telo zobrala nejaká bohatá žena, uložila ho do striebornej truhly a dôstojne pochovala v roku 109.