15. /28. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Аристарха, Пуда и Трофима. Мчц. Василиссы и Анастасіи.

Дѣян (10) 4, 1-10. Ин (10) 3, 16-21.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Iasona a Sosipatra. Mč. Dady, Maxima i Kvintilijana. Sv. Kirilla, ep. Тurоvskaho.

Dij (10) 4, 1-10. Jn (10) 3, 16-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštoli Aristarch, Pud a Trofim. Patrili medzi sedemdesiatich apoštolov. Aristarch bol episkop v sýrskej Apamiji. Niekoľkokrát ho spomína apoštol Pavel (Sk 19, 29; Коl 4, 10; Fil 23). V Efeze bol chytený s Gajom v mase ľudí, ktorá povstala proti Pavlovi. Apoštol Pavel píše Kolosenským: Pozdravuje vás Aristarch, môj spoluväzeň. A v liste Filimonovi nazýva Pavel Aristarcha svojim pomocníkom, spolu s Marekom, Dimasom a Lukášom.
Pud bol vznešený rímsky občan. Apoštol Pavel ho spomína raz (2Tim 4, 21). Pudov dom bol najprv útočiskom vrchných apoštolov, potom bol prerobený na chrám, nazvaný Pastiersky.
Trofim pochádzal z Ázie (Sk 20, 4) a apoštola Pavla nasledoval na jeho ceste. Na jednom mieste apoštol Pavel píše: „Trofima som nechal v Milete chorého.“ (2Tim 4, 20).
V čase Neronovho prenaslevania, keď bol apoštol Pavel sťatý, boli sťatí aj všetci títo traja slávni apoštoli.