14./27. október 2020

Juliánsky kalendár

Мч. ​Назарія​, ​Гервасія​, ​Протасія​ и ​Келсія​. Пр. Параскевы Сербской.

Кол (249) 1, 1-2, 7-11. Лк (34) 8, 1-3.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Nestora Solunskaho. Prep. Nestora, litopisca pečerskaho. Prep. Dimitrija Basarbоvskaho.

Kol (249) 1, 1-2, 7-11. Lk (34) 8, 1-3.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Nazarij, Gervasij a Protasij. Nazarij sa narodil v Ríme otcovi Židovi a matke kresťanke. Jeho matku Perpetuu pokrstil sám apoštol Peter. Nazarij prijmúc matkinu vieru dôkladne sa oddal dodržiavaniu všetkých cirkevných predpisov. Nebojácne zvestujúc Evanjelium prišiel Nazarij do Mediolanu (Milána). Tam našiel v temnici Gervasija a Protasija a pomáhal im s veľkou láskou. Keď sa o tom dozvedelo miestne knieža nariadilo, aby Nazarija zbili a vyhnali z mesta. V nejakej vízii sa mu zjavila jeho matka a povedala mu, že má ísť do Gálie (Francúzska) a tam zvestovať Evanjelium. Tak to Nazarij aj učinil. Po niekoľkých rokoch opäť prišiel do Milána, tentoraz aj s mladým Kelsijom, svojim učeníkom, ktorého v Gálii pokrstil. Tu ešte stále našiel bratov Gervasija a Protasija v temnici, do ktorej onedlho aj jeho uvrhlo knieža Anulin. I radovali sa Christovi mučeníci novému stretnutiu z Božej prozreteľnosti. Cisár Nero nariadil, aby bol Nazarij zabitý; knieža vyviedlo z temnice Nazarija a Kelsija a odseklo im hlavy. Krátko po tom boli sťatí aj sv. Gervasij a Protasij nejakým vojvodcom Astazijom, ktorý cez Miláno prechádzal do boja proti Moravanom a vzal ich so sebou. Ale keď sa vojvodca dozvedel, že títo dvaja bratia neprinášajú obete modlám, zľakol sa, aby kvôli tomu neprehral bitku, a tak nariadil, aby ich hneď sťali. Gervasij a Protasij boli dvojčatá blažených rodičov a taktiež mučeníkov za vieru: Vitalija a Valérie. Ostatky sv. Nazarija preniesol sv. Ambrosij z nejakej záhrady mimo mesta do chrámu sv. Apoštolov a ostatky sv. Gervasija a Protasija mu boli odhalené v jednom zázračnom videní.