14./27. máj 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Пасхи. Мч. Исидора Хіосскаго. Пр. Серапіона ​Синдонита​
Дѣян (41) 18, 22-28. Ин (43) 12, 36-47.

Novojuliánsky kalendár

Otddanije Paschi. Svmč. Theraponta, jepiskopa Sardijskaho. Prep. Nila. Prav. Joanna Russkaho ispovidnika.

Dij (41) 18, 22-28. Jn (43) 12, 36-47.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Izidor. V časoch Déciovej vlády bol tento Izidor z ostrova Chios násilím vzatý do armády. On sa odmalička pridržiaval Christovej viery a svoj život strávil v pôste, modlitbe a dobrých skutkoch. Keď sa v armáde prejavil ako kresťan, vojvodca si ho nechal predvolať a radil mu, aby sa zriekol Christa a priniesol obeť modlám. Svätec odpovedal: „Aj keď zabiješ moje telo, nad mojou dušou nemáš moc. Ja mám pravého a živého Boha Isusa Christa, ktorý aj teraz vo mne žije a bude som mnou aj po mojej smrti; ja som v Ňom a zostanem v Ňom a neprestanem vyznávať Jeho sväté meno pokiaľ je duch v mojom tele.“ Vojvodca teda nariadil, aby Izidora najprv bili volskými žilami a potom mu odrezali jazyk. Ale Izidor hovoril Božím Duchom aj bez jazyka a vyznával meno Christovo. Medzitým vojvodcu postihol Boží trest a on odrazu onemel. Nakoniec dal znamenie, aby Izidora sťali. Izidor sa tomuto rozsudku potešil a oslavujúc Boha vyšiel na popravisko, kde mu odsekli hlavu v roku 251. Jeho priateľ Amonij pochoval jeho telo, ale kvôli tomu aj sám trpel a prijal mučenícky veniec.