14./27. jún 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Елиссея. Св. Меѳодія, патр. Константинопольскaго.
Рим (85) 3, 28 – 4, 3. Мф (24) 7, 24 – 8, 4.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Sampsona strannopriimca. Sv. Ioanny mironosicy.
Rim (85) 3, 28 – 4, 3. Мt (24) 7, 24 – 8, 4.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. pror. Elizeus (Jelisej). Žil 900 rokov pred Christom. Keď chcel Hospodin k sebe zobrať prestarnutého proroka Eliáša, zjavil mu, že mu za nasledovníka v prorockej službe určil Elizea, syna Safatovho, z pokolenia Rúbenovho, z mesta Abelmaul. Eliáš oznámil Elizeovi Hospodinovu vôľu, zakryl ho svojím plášťom a vyprosil preňho od Boha dvojitú prorockú blahodať. Elizeus ihneď opustil svoj dom aj rodinu a šiel za Eliášom. A keď Hospodin zobral Eliáša na ohnivom koči, Elizeus zostal, aby pokračoval v prorockej službe s ešte väčšou mocou akú mal Eliáš. Podľa čistoty a horlivosti sa vyrovnal najväčším prorokom a podľa zázračnej moci, ktorá mu bola daná od Boha, ich všetkých prevýšil. Rozdelil vodu v Jordáne ako kedysi Mojžiš v Červenom mori; horkú vodu v Jerichu učinil pitnou; priviedol vodu do vykopaných priekop v čase vojny s Moábčanmi; rozmnožil olej v hrncoch chudobnej vdovy; žene Šunemčanke vzkriesil mŕtveho syna; s dvadsiatimi malými chlebami nakŕmil sto mužov; vojvodu Naamana uzdravil z malomocenstva; kvôli chamtivosti prizval malomocenstvo na svojho sluhu Gecháziho; jedno celé sýrske vojsko oslepil a druhé prinútil k úteku; predpovedal mnohé udalosti národu a aj jednotlivcom. Zosnul v hlbokej starobe.