14./27. júl 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 8-я.

Ап. Акилы. Пр. Онисима Чудотворца. Преп. Стефана, иг. Махрищскаго.

1Кор (142) 9, 13-18. Мф (65) 16, 1-6.

Novojuliánsky kalendár

8. sedmica po Pjatidesjatnici.

Vmč. i ciliteľa Panteleimona. Sv. ravnoap. sedmočislennych prosvititelej Slavjan: Metodija i Kirilla, Klimenta, Gоrazda, Angelarija, Nauma i Savvy.
1Коr (142) 9, 13-18. Мt (65) 16, 1-6. Žid (318) 7, 26 – 8, 2. Jn (36) 10, 9-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Akila. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Ako Žid žil najprv v Taliansku so svojou manželkou Priskilou. Keď cisár Klaudius nariadil, aby boli všetci Židia vyhnaní z Ríma a Talianska, Akila sa presťahoval do Korintu, kde ho prvýkrát stretol a spoznal apoštol Pavel a zostal v jeho dome jeden a pol roka pokrstiac jeho aj jeho manželku. Akila a Priskila, zapálení láskou za Christovu vieru, odprevadili Pavla do Efezu a pomáhali mu v jeho apoštolskej práci. Z Efezu napísal Pavel svoj prvý list Korinťanom, v ktorom na konci píše: „Pozdravujú vás mnohokrát v Hospodinovi Akila a Priskila so svojou domácou cirkvou.“ (1 Kor 16, 9) Po smrti cisára Klaudia bolo Židom dovolené vrátiť sa do Talianska a Akila s Priskilou sa vrátili do Ríma. Píšuc potom list Rimanom z Korintu pozdravoval apoštol svojich starých priateľov a spolupracovníkov: „Pozdravte Priskilu a Akilu, mojich pomocníkov v Christovi Isusovi, ktorí pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte aj ich domácu cirkev.“ (Rím 16, 3-4) Neskôr Akilu znova vidíme v Efeze ako pracuje spolu so sv. Timotejom. Pavel, väznený v Ríme, píše Timotejovi do Efezu: „Pozdrav Priskilu a Akilu.“ (2Tim 4, 19) Ako episkop Akila mnohých pokrstil a osvetlil ich vierou, zboril modly, postavil chrámy, ustanovil kňazov a medzi ľud doniesol slávu vteleného Božieho Syna. Nakoniec bol zabitý zlými pohanmi a presídlil sa do Christovho kráľovstva.