14./27. január 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 33-я. Отданіе Богоявленія. Пр. отецъ​ въ ​Синаи​ и ​Раиѳѣ убіенныхъ. Св. равноап. Нины, ​просвѣтительницы​ Грузинскія. Иак (53) 2, 14-26. Мк (48) 10, 46-52.

Novojuliánsky kalendár

33. týždeň po Pjatidesjatnici. Prenesenije moščej sv. Ioanna Zlatoustaho.
Jak (53) 2, 14-26. Мk (48) 10, 46-52.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Nina, osvietiteľka Gruzínska. Príbuzná sv. veľkomučeníka Georgija a Juvenala, patriarchu jeruzalemského. Keďže jej otec a matka, šľachtici z Kapadókie, prijali mníšstvo, bola vychovávaná pod dohľadom patriarchu Juvenala. Keď sa Nina ešte v mladosti dozvedela o gruzínskom národe, vždy si želala ísť tam a pokrstiť Gruzíncov. Zjavila sa jej Presvätá Bohorodička a sľúbila jej, že ju zavedie do tej krajiny. Keď jej Hospodin otvoril cestu, mladá Nina naozaj odišla do Gruzínska, kde za krátky čas získala veľkú obľubu národa. Podarilo sa jej pokrstiť gruzínskeho kráľa Miriána, jeho manželku Nanu a ich syna Bekara, ktorí potom Nine horlivo pomáhali v misionárskej práci. Nine sa podarilo počas života prejsť celé Gruzínsko a čo je hlavné, priviesť k viere Christovej takmer celý národ a to práve za čias strašného prenasledovania kresťanov zo strany cisára Diokleciána. Odpočinula si od mnohej námahy a zosnula v Hospodinovi v roku 335. Jej hrob sa nachádza v samtavrskom chráme. Činila mnohé zázraky počas života aj po smrti.