14./27. august 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Успенія. Прор. Михея.
2Кор (183) 7, 1-10. Мк (5) 1, 29-35.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Pimena Velikaho. Prmč. Kukši Pečerskaho.
2Коr (183) 7, 1-10. Мk (5) 1, 29-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Michej II. Z pokolenia Júdovho a z dediny Morisi, kvôli čomu sa aj volal Morisičan. Súčasník proroka Izaiáša, Ámosa a Oziáša, ako aj judských kráľov Joatama, Achaza a Ezechiela. Obviňoval hriechy svojho národa, obviňoval aj lživých prorokov, ktorí prorokovali za víno a opojné nápoje. Predpovedal pád Samárie. Predpovedal aj pád Jeruzalema, ktorý príde preto, „Lebo jeho predstavení súdia za úplatok, kňazi učia za odmenu a jeho proroci veštia za peniaze. Preto bude kvôli vám Sion zoraný na pole a Jeruzalem sa zmení na zrúcaninu.“ (Mich 3, 11 – 12) Ale zo všetkých jeho proroctiev je najdôležitejšie proroctvo o Mesiášovi, najmä o mieste Jeho narodenia. Betlehem označil za miesto narodenia Mesiáša, Ktorého „pôvod je od počiatku, v časoch večnosti“(Mich 5, 1). Nevie sa presne, či bol aj tento prorok zabitý Židmi alebo zomrel prirodzenou smrťou (pozri Jer 26, 18 – 19). Ale je známe, že bol pochovaný vo svojej dedine a že boli jeho ostatky nájdené spolu s ostatkami proroka Habakuka v časoch cisára Teodosija Veľkého, na základe nejakého tajomného zjavenia, ktoré mal eleuteropoliský episkop Zevin.