13./26. november 2020

Juliánsky kalendár

Преставленіе св. Іоанна Златоустаго.
2Сол (276) 2, 13 – 3, 5. Лк (70) 13, 1-9.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Alipija stolpnika. Prep. Stilijana Paflagonijanina. Sv. Innоkentija, ep. Irkutskaho. Prenesenije moščej sv. Gorazda i Angelarija v Belgrad (Berat).
2Sol (276) 2, 13 – 3, 5. Lk (70) 13, 1-9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Ján Zlatoústy. Carihradský patriarcha. Narodil sa v Antiochii v roku 354 otcovi vojvodcovi Sekundovi a matke Antuse. Pri štúdiu gréckej filozofie sa Jánovi zhnusilo grécke pohanstvo a kresťanskú vieru si osvojil ako jedinú a úplnú pravdu. Jána pokrstil antiochijský patriarcha Meletij a potom prijali krst aj jeho rodičia. Po smrti rodičov prijal Ján mníšsky postrih a začal sa prísne podvizať. Vtedy napísal knihu „O kňazstve“ a vtedy sa mu zjavili aj sv. apoštoli Ján a Peter predpovedajúc mu veľkú službu, veľkú blahodať, ale aj veľké utrpenie. Keď mal byť vysvätený za kňaza, Boží anjel sa zjavil v rovnakom čase patriarchovi Flaviánovi (bol patriarchom po Meletijovi) aj samotnému Jánovi. A keď ho patriarcha vysväcoval, všetci videl nad Jánovou hlavou svetlého bieleho holuba. Preslávený múdrosťou, podvihmi a silou slov, na prianie cisára Arkadija, bol Ján vybraný za carihradského patriarchu. Šesť rokov viedol Cirkev ako patriarcha s neporovnateľnou horlivosťou a múdrosťou. Poslal misionárov k pohanským Keltom a Skýtom; vykorenil z Cirkvi simoniu, zosadil mnohých episkopov – simonistov; rozšíril sociálne pôsobenie Cirkvi; zostavil osobitý poriadok svätej liturgie; zahanbil heretikov; obvinil kráľovnú Eudoxiu; svojim zlatým umom a jazykom vysvetlil Sväté Písmo a Cirkvi zanechal mnohé drahocenné knihy svojich kázní. Ľud ho preslávil, závistlivci ho znenávideli, cisárovná ho dva razy poslala do vyhnanstva. Vo vyhnanstve prežil 3 roky a zosnul na sviatok Pozdvihnutia čestného Kríža,14. septembra 407 v meste Komany v Arménsku. Pred smrťou sa mu znova zjavili apoštoli Ján a Peter, ako aj sv. muč. Vasilisk (22. mája), v ktorého chráme prijal posledné Prijímanie. „Sláva Bohu za všetko!” boli jeho posledné slová a s týmito slovami sa duša zlatoústeho patriarchu preniesla do Raja. Z ostatkov Zlatoústeho sa jeho hlava nachádza v Uspenskom chráme v Moskve a jeho telo vo Vatikáne v Ríme.