13./26. marec 2020

Juliánsky kalendár

Св. Никифора Константинопольскаго. Мчц. Христины Персидской. Пр. Анина пресвитера.
На 6. часѣ Ис 28, 14-22. На веч. Быт 10, 32-11, 9. Прит 13, 20-14, 6.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Blahoviščenija. Sobor archanhela Gavriila. Mčc. Larisy. Prep. Vasilija Novaho.
Na 6. hod. Iz 28, 14-22. Na več. Gen 10, 32-11, 9. Prísl 13, 20-14, 6.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Nikifor, patriarcha carihradský. Svätú Cirkev spravoval múdro a horlivo, ako najväčší carihradský archipastier. Keď cisár Lev Armén povstal proti ikonám, on sa mu vzoprel a najprv cisára presviedčal, ale potom ho obviňoval. Preto ho nečestný cisár vyhnal na ostrov Prokonis. Na tomto ostrove bol monastier, ktorý postavil samotný Nikifor na počesť sv. Teodora. Tu tento vyznávač pravoslávnej viery strávil 13 rokov a potom zosnul a odišiel k Hospodinovi v roku 827. Keď zomreli všetci ikonoboreckí cisári a na cisársky stolec zasadol cisár Michal s matkou Teodorou a na stolec patriarchu opäť zasadol Metod, vtedy boli prenesené (v roku 846) ostatky sv. Nikifora z ostrova Prokonis do Carihradu. Boli uložené najprv v chráme sv. Sofie, z ktorého bol počas života vyhnaný a potom prenesené do chrámu Svätých Apoštolov. Hlavný sviatok tohto veľkého hierarchu je 2. júna a 13. marca sa oslavuje otvorenie a prenesenie jeho neporušených ostatkov. 13. marca bol svätý Nikifor vyhnaný z Carihradu a 13. marca, po 19 rokoch sa do hlavného mesta vrátili jeho sv. ostatky.