12./25. september 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Рождества Богородицы. Свмч. Автонома, еп. Италійскаго.

Еф (217) 1, 7-17. Мк (32) 8, 1-10.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Evfrosinii Alexandrijskija. Prestavlenie prep. Sergija Radonežskaho.

Еf (217) 1, 7-17. Мk (32) 8, 1-10.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Autonom. V časoch Diokleciánovho prenasledovania kresťanov odišiel z Talianska do ázijskej Bitýnie, na miesto zvané Soreos a mnohých tu priviedol ku kresťanstvu. Postavil im aj chrám sv. archanjela Michala. Býval v dome nejakého dobrého kresťana Kornelija, ktorého Autonom vysvätil najprv na presbytera a potom na episkopa. Neďaleko od miesta Soreos bolo miesto Limna obývané samými pohanmi. Sv. Autonom odišiel do toho mesta a onedlho mnohých osvietil Christovým Evanjeliom. To nahnevalo pohanov, a tak jedného dňa vtrhli do chrámu sv. archanjela Michala v Soreose a na Službe Božej zabili Autonoma v oltárnej časti a mnohých ďalších kresťanov v chráme. V časoch cisára Konštantína na hrobe sv. Autonoma postavil nejaký kráľovský veľmož Severián chrám. 200 rokov po svojej smrti sa sv. Autonom zjavil jednému vojakovi menom Ján. Tento Ján vykopal ostatky svätca a zistil, že sú úplne neporušené. Mnohí chorí sa pri nich uzdravili. Takto Boh preslávil toho, kto Jeho oslavoval, keď ešte žil v tele.