12./25. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. исп. Ѳеофана Сигрианскаго. Св. Григорія ​Двоеслова​, папы Римскаго. Пр. Симеона Новаго Богослова.
На лит. прежд. Даров Быт 9, 18-10, 1. Прит 12, 23-13, 9.

Novojuliánsky kalendár

BLAHOVIŠČENIJE PRESVJATYJA BOHORODICY.
Utr. Ev. Lk (4) 1, 39-49, 56. Na liturgiji sv. Joanna Zlatoustaho.
Jev (306) 2, 11-18. Lk (3) 1, 24-38.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Teofan Vyznávač. Nazvaný Sigrijan podľa mesta Sigrija, kde sa narodil. Bol príbuzným cisára Leva Isavrijského a jeho syna Kopronima. Mal obrovské bohatstvo a slávu. Ale všetko to stratilo pre Teofana svoju cenu, keď sa Hospodin Christos usídlil v jeho duši. Vtedy sa začal brániť ženbe, ale keď ho prinútili oženiť sa, dokázal presvedčil svoju nevestu, aby žili cnostne ako brat a sestra. Len čo zomreli jeho rodičia, jeho žena odišla do jedného monastiera a on do druhého. Jeho monastier bol v sigrijských horách Kizičskej oblasti. Kedysi slávny a bohatý Teofan žil v monastieri ako posledný úbožiak. Všetci sa tejto jeho premene čudovali. A keďže sa stal známy kvôli svojej silnej viere, zdržanlivosti a múdrosti, bol pozvaný na 7. Všeobecný snem do Nikey, na ktorom sa utvrdilo uctievanie ikon. Kvôli jeho veľkej čistote a cnostnému životu mu Boh dal dar divotvorstva, takže liečil všetky choroby, najmä posadnutosť a pomätenosť. Modlil sa k Bohu za všetkých chorých a trpiacich a svojou modlitbou im pomáhal. Len keď sám ochorel a dlho trpel, nechcel sa modliť k Bohu za svoje uzdravenie, ale trpel s vďakou. Keď za zlého cisára Leva Arména znova nastalo obdobie ikonoborstva, sv. Teofana priviedli do Carihradu a hodili do temnice, kde dva roky strávil v ťažkostiach, mukách a ponížení. Vtedy ho cisár poslal do vyhnanstva na ostrov Samotrak, čo predtým sv. Teofan predpovedal a oznámil žalárnikom. No keď prišiel na Samotrak, žil ešte 23 dní a zosnul v Hospodinovi svojom Stvoriteľovi, aby prijal zaslúžený veniec slávy.