12./25. február 2020

Juliánsky kalendár

Св. ​Мелетія​, архіеп. Антіохійскаго. Св. Алексія Московскаго. Иконы Божія Матере Иверскія.
Иуд (77) 1, 1-10. Лк (109) 22, 39-42, 45 – 23, 1.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Tarasija, patr. Konstantinopoľskaho.
Jud (77) 1, 1-10. Lk (109) 22, 39-42, 45 – 23, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Meletij, archiep. antiochijský. Tento veľký a svätý muž bol výnimočný tlmočník a obranca Pravoslávia. Celý jeho život bol zasvätený boju proti Áriovej heréze, ktorá neuznávala Božieho Syna za Boha a rúhala sa Svätej Trojici. Tri razy bol heretikmi zo svojej archijerejskej katedry zosadený a vyhnaný do Arménska. Boj medzi pravoslávnymi a heretikmi bol taký silný, že raz, keď svätý Meletij v chráme kázal o božej Trojici v jednote, jeho vlastný diakon – heretik, pribehol k vladykovi a dlaňou mu zatvoril ústa. Keďže Meletij nemohol kázať jazykom, kázal znakmi. Konkrétne: zodvihol ruku hore, otvoril najprv tri prsty a ukázal ich ľudu, potom ruku zložil a ukázal jeden prst. Zúčastnil sa II. Všeobecného snemu, kde mu cisár Teodosij preukazoval veľkú česť. Na tomto Sneme Boh prejavil cez tohto Svojho archijereja zázrak. Konkrétne: keď Meletij dokazoval Árianom dogmu o Svätej Trojici, najprv zodvihol tri prsty oddelene, jeden po druhom a potom ich zložil pospolu. A vtom okamihu vyšľahlo pred všetkými prítomnými z jeho ruky svetlo ako blesk. Na tomto Sneme sv. Meletij potvrdil Grigorija Bohoslova na carihradskej katedre. Predtým on vysvätil na diakona Vasilija Veľkého a pokrstil Jána Zlatoústeho. Po skončení Snemu sv. Meletij skončil svoj pozemský život v Carihrade. Jeho ostatky boli prenesené do Antiochie.