11./24. september 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Ѳеодоры Александрійскія. Пр. Сергія и Германа Валаамскихъ. Пр. Силуана Афонскaго.
Еф (216) 1, 1-9. Мк (30) 7, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

Sv. ravnoap. pervomčc. Tekly. Prep. Nikandra Pskоvskaho. Prep. Simona, Davida i Vladislava Serbskich.

Ef (216) 1, 1-9. Мk (30) 7, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Teodora. Manželka mladého muža, pochádzajúca z Alexandrie. Nahovorená nejakou vešticou, scudzoložila s iným človekom. Hneď ju začalo strašne hrýzť svedomie. Ostrihala sa, obliekla sa do mužských šiat a vstúpila do mužského monastiera Oktodekat pod mužským menom – Teodor. Jej práca, pôst, bdenie, poníženosť a pokánie s plačom udivili všetkých bratov. Bola ohovorená jedným smilným dievčaťom, že vraj s ňou ostalo v druhom stave. Teodora sa nechcela obhajovať a tú klebetu považovala za Boží trest kvôli svojmu predchádzajúcemu hriechu. Vyhnaná z monastiera 7 rokov strávila v lese a pustatine a ešte k tomu vychovávala dieťa onej smilnice. Zvíťazila nad všetkými nepriateľskými pokušeniami: nechcela sa pokloniť satanovi, nechcela prijať jedlo z rúk jedného vojaka, nechcela počúvať rady svojho manžela, aby sa k nemu vrátila – lebo všetko to bol len diabolský prízrak a len čo sa Teodora prežehnala, všetko to mizlo ako dym. Po 7 rokoch ju igumen prijal späť do monastiera, kde žila ešte 2 roky a pokojne zosnula v Hospodinovi. Až vtedy mnísi zistili, že to bola žena a igumenovi sa zjavil anjel, ktorý mu všetko vysvetlil. Jej manžel prišiel na pohreb a do smrti zostal v kélii svojej bývalej manželky. Sv. Teodora mala preveľkú Božiu blahodať: krotila zvery, uzdravovala chorých, do vyschnutej studne priviedla vodu. Tak Boh preslávil skutočnú kajúcnicu, ktorá sa hrdinskou trpezlivosťou kajala 9 rokov za jeden svoj hriech. Zosnula v roku 490.