11./24. október 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Филиппа діакона. Св. исп. Ѳеофана, еп. Никейскaго.
2Кор (168) 1, 8-11. Лк (20) 5, 27-32.

Novojuliánsky kalendár

Dimitrijevskaja roditeľskaja subota.
Mč. Arety. Blaž. Elezvoja, carja Etiopskaho.
2Коr (168) 1, 8-11. Lk (20) 5, 27-32. 1Sol (270) 4, 13-17. Jn (16) 5, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Filip. Pôvodom z palestínskej Cézarey. Bol ženatý a v manželstve mal 4 dcéry, všetky štyri boli od Boha obdarované darom proroctva a všetky štyri sa Christovi zasľúbili ako panny. Keď svätí apoštoli vyberali diakonov, vtedy bol aj Filip vybraný spolu so Štefanom a ostatnými. Filip slúžil s veľkou usilovnosťou úbohým a vdovám. Keď nastalo prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, apoštol Filip sa utiahol do Samárie. Tam zvestoval Evanjelium a dosvedčoval ho mnohými zázrakmi a vyháňaním démonov, uzdravovaním chorých a pod. Keď videl zázraky sv. apoštolov známy Simon Mág, aj on sa dal pokrstiť. Sv. Filip pokrstil aj eunucha kráľovnej Kandakie. Potom ho Boží anjel v okamihu a neviditeľne preniesol do Azota, kde učil a zvestoval a mnohých obrátil k Christovi. Bol ustanovený za episkopa v Tralii. Pokojne zosnul v hlbokej starobe a presídlil sa do radosti svojho Hospodina.