11./24. mája 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ О СЛѢПОМЪ. Гласъ 5. 

$ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХЪ МЕѲОДІЯ И КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХЪ. Свмч. Мокія, пресв. Амфипольскаго. Св. Іосифа, митр. Астраханскаго.
Утр. ев. 8 Ин (64) 20, 11-18. Дѣян (38) 16, 16-34. Ин (34) 9, 1-38. Евр (318) 7, 26 – 8, 2. Мф (11) 5, 14-19.

Novojuliánsky kalendár

5. NEDIĽA PO PASCHI – O SLIPOM. Hlas 5.
Prep. Simeona Divnohorca. Prep. Nikity Stolpnika.
Utr. Ev. 8 Jn (64) 20, 11-18. Dij (38) 16, 16-34. Jn (34) 9, 1-38.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Cyril a Metod, apoštolom rovní. Rodní bratia zo Solúna, ktorých rodičia, Lev a Mária, boli významní a bohatí. Starší brat Metod strávil ako dôstojník 10 rokov medzi macedónskymi Slovanmi a tak sa naučil slovanský jazyk. Potom sa Metod vzdialil na horu Olymp a oddal sa mníšskemu podvihu. Tu sa k nemu neskôr pripojil aj Cyril (Konštantín). Keď chazarský kráľ Kagan požiadal cisára Michala, aby vyslal zvestovateľov Christovej viery, na jeho rozkaz boli títo dvaja bratia vyhľadaní a poslaní medzi Chazarov. Presvedčiac Kagana na Christovu vieru, pokrstili ho s veľkým počtom jeho hodnostárov a ešte väčším počtom ľudu. Po určitom čase sa vrátili do Carihradu, kde zostavili slovanskú azbuku z 38 písmen a začali prekladať cirkevné knihy z gréčtiny do slovančiny. Na pozvanie kniežaťa Rastislava odišli na Moravu, kde zbožnú vieru rozšírili a utvrdili a knihy rozmnožovali a dávali ich duchovným, aby učili mládež. Na pozvanie pápeža odišli do Ríma, kde Cyril ochorel a zomrel 14. februára 869. Metod sa vrátil na Moravu a do smrti pracoval na utvrdzovaní Christovej viery medzi Slovanmi. Po jeho smrti – zosnul v Hospodinovi 6. apríla 885 – jeho učeníci, Päťpočetníci, na čele so svätým Klimentom ako episkopom, prešli Dunaj a zišli na juh, do Macedónska, odkiaľ z Ochridu pokračovali v práci začatej Cyrilom a Metodom na severe medzi Slovanmi.