11./24. január 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Ѳеодосія Великаго. Пр. Михаила Клопскаго.
1Петр (58) 1, 1-2, 10-12; 2, 6-10. Мк (53) 12, 1-12.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Ksenii Rimľanyni. ! Blaž. Ksenii Peterburgskija.
1Pt (58) 1, 1-2, 10-12; 2, 6-10. Mk (53) 12, 1-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Teodosij Veľký. Prvý zakladateľ a organizátor spoločného mníšského života. Narodil sa zbožným rodičom v oblasti Kapadokie, v dedine Mogariasi. V mladosti navštívil Simeona Stĺpnika, ktorý ho požehnal a predpovedal mu veľkú duchovnú slávu. Miesto, kde by sa usídlil a postavil monastier, hľadal tak, že do kadidla dal chladný uhlík s tymianom a hľadal dovtedy, pokiaľ sa uhlík sám od seba nezapálil. Keď sa to stalo, na tom mieste sa ubytoval a začal podvizať. Onedlho sa okolo neho zišlo množstvo mníchov rôznych národností. Preto dal postaviť chrám pre každú národnosť a tak sa bohoslužby konali v rovnakom čase po grécky, arménsky, gruzínsky atď. V deň Prijímania sa všetci bratia schádzali do jedného veľkého chrámu, kde sa slúžilo po grécky. Stolovanie bolo spoločné pre všetkých, spoločný bol aj majetok, práca, trpezlivosť a často aj hladovanie. Teodosij bol vznešeným príkladom života pre všetkých mníchov, príkladom v práci, modlitbe, pôste, bdení a všetkých kresťanských cnostiach. Boh ho obdaroval darom divotvorstva, takže mohol uzdravovať chorých, zjavovať sa na diaľku a pomáhať, krotiť zvery, predpovedať budúcnosť, rozmnožovať chlieb a pšenicu. Modlitbu mal na perách vo dne v noci. Pokojne zosnul v Hospodinovi v roku 529, keď mal 105 rokov.