11./24. február 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. ​Власія, еп.​ Севастійскаго. Пр. Димитрія Прилуцкаго.
3Ин (76) 1, 1-15. Лк (96) 19, 29-40; 22, 7-39.

Novojuliánsky kalendár

Pervoje i vtoroje obritenie hlavy sv. Ioanna Krestiteľa.
3Jn (76) 1, 1-15. Lk (96) 19, 29-40; 22, 7-39.
Obriteniju hlavy: 2Kor (176) 4, 6-15, Mt (40) 11, 2-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Vlasij. Pochádzal z Kapadóckej oblasti. Bol bohabojný a krotký od raného detstva. Kvôli svojim veľkým cnostiam ho vybrali za episkopa mesta Sebastia. Vlasij bol v tomto pohanskom meste veľkým duchovným a morálnym svetlom. Za čias veľkého prenasledovania kresťanov, svätý Vlasij posilňoval svoje duchovné stádo a navštevoval Christových mučeníkov vo väzení, medzi ktorými sa nachádzal aj slávny mučeník Eustratij. Keď zostalo mesto Sebastia celkom bez kresťanov – jedni zahynuli, druhí zutekali – starec Vlasij sa utiahol do hôr Argeos a usídlil sa v jednej jaskyni. Divé zvery spoznali svätého človeka, pribehli k nemu a on sa o ne nežne staral. Ale prenasledovatelia našli svätca aj na tomto opustenom mieste a priviedli ho pred súd. Po ceste Vlasij uzdravil nejakého chlapca, ktorému zastala v hrdle kosť; a na sťažnosť nejakej chudobnej vdovy, že jej vlk ukradol prasa, učinil silou svojej modlitby, že jej vlk prasa vrátil. Temní sudcovia ho dali ťažko mučiť, biť a trhať. Svojou nezlomnou vierou pritom Vlasij obrátil mnohých pohanov na kresťanstvo. Sedem žien a dve deti boli uväznení spolu s ním. Najprv boli sťaté ženy a potom obdivuhodný Vlasij s deťmi. Trpel a bol preslávený v roku 316. Národ sa modlí k sv. Vlasijovi za zveľaďovanie svojho domáceho dobytka a ochranu pred zvermi. Na západe sa k nemu modlili aj pri bolesti hrdla.