11./24. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Свѣтлый пятокъ. Свмч. Антипы, еп. Пергамскаго.
Дѣян (7) 3, 1-8. Ин (7) 2, 12-22.
Бож. Мат.: Фил (240) 2, 5-11. Лк (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Novojuliánsky kalendár

Svitlyj pjatok. Mč. Savvy Stratilata. Prep. Jelisavety čudotvoricy.
Dij (7) 3, 1-8. Jn (7) 2, 12-22.
Bož. Materi: Fil (240) 2, 5-11. Lk (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Antipa, episkop pergamský, v Ázii. V knihe Zjavenia sa spomína ako „Antipa, môj verný svedok, ktorý bol zabitý u vás, kde býva satan“ (Zj 2, 13), t. j. v Pergame. Obyvatelia tohto mesta žili v tme modloslužby a v krajnej nečistote; boli otrokmi vášní, ohovárači, násilníci, krvismilníci (incest) – jedným slovom sluhovia satana. A medzi nimi žil Antipa „ako svetlo uprostred tmy, ako ruža uprostred tŕnia, ako zlato uprostred blata“. Ten, kto by nejakého kresťana chytil a zabil, bol považovaný za dobrého a spravodlivého. Celá pohanská viera pozostávala z čarodejníctva, vykladania snov, zo služby démonom a z krajného rozvratu. Démoni, vystrašení pred Antipom ako pred ohňom, sa zjavili žrecom vo sne a vyznali sa ako sa boja Antipu a ako kvôli nemu musia z tohto mesta utiecť. Žreci poštvali zástup ľudí proti Antipovi a začali ho mučiť a nútiť, aby sa zriekol Christa a poklonil sa modlám. Antipa im riekol: „Keď sa vaši takzvaní bohovia, vládcovia sveta, boja mňa, smrteľného človeka a musia utiecť z tohto mesta, vari podľa toho nevidíte, že celá vaša viera je klamom?“ Ešte im svätec hovoril o Christovej viere ako o jedinej pravej a spasiteľnej. Ale oni sa rozzúrili ako zvery a dotiahli starca Antipu pred Artemidin chrám, pred ktorým stál z bronzu odliaty vôl. Vola rozpálili ohňom a dovnútra hodili Božieho sluhu. Sv. Antipa vo vnútri ohnivého vola oslavoval Boha s vďakou, ako kedysi Jonáš vo veľrybe alebo traja mládenci v ohnivej peci. A modlil sa Antipa za svoju pastvu a za celý svet, až pokiaľ sa jeho duša neodlúčila od pominuteľného tela a nevzlietla medzi anjelov do Christovho kráľovstva. Zosnul v mukách a bol korunovaný nevädnúcou slávou v 92 rokoch.