10./23. február 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ МЯСОПУСТНАЯ. Гласъ 3.

Свмч. Харалампія, еп. Магнезійского. Мч. Еннаѳы, Валентины и Павлы. Мч. Порфирія.

Утр. ев. 3 Мк (71) 16, 9-20. 1Кор (140) 8,8 – 9,2. Мф (106) 25, 31-46.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA MJASOPUSTNA. Hlas 3.
Svmč. Polikarpa, ep. Smirnskaho. Sv. Grigorija Palamy, archiep. Solunskaho.
Utr. Ev. 3 Mk (71) 16, 9-20. 1Kor (140) 8, 8 – 9, 2. Mt (106) 25, 31-46.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Charalampij. Tento veľký svätec bol episkop v Magnézii a trpel za Christa vo svojich 113 rokoch. Keď nastalo strašné prenasledovanie kresťanov za čias cisára Septima Severa, starec Charalampij sa neskrýval pred prenasledovateľmi, ale slobodne a verejne vyznával Christovu vieru. Všetky muky pretrpel akoby v cudzom tele. A keď z neho zaživa sťahovali kožu, nezlomyseľný svätec povedal vojakom: „Vďaka vám, bratia, že orežúc moje staré telo, obnovíte moju dušu pre nový, večný život.“ Vykonal mnohé zázraky a na vieru obrátil mnohých ľudí. Dokonca aj cisárova dcéra Galina zanechala pohanstvo svojho otca a stala sa kresťankou. Odsúdený na smrť a privedený na popravisko, Charalampij zodvihol ruky k nebu a pomodlil sa k Bohu za všetkých ľudí, aby im Boh dal telesné zdravie, duševné spasenie a rozmnožil im zemské plody. „Hospodine, Ty vieš, že ľudia sú len mäso a krv. Odpusť im hriechy a vylej Svoju blahodať na všetkých!“ Po modlitbe tento svätý starec odovzdal svoju dušu Bohu ešte predtým, ako kat pustil meč na jeho krk. Trpel v roku 202. Jeho telo vzala Galina a čestne ho pochovala.