1./14. máj 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Іереміи. Благовѣр. Тамары, царицы Грузинскія.
Дѣян (26) 10, 34-43. Ин (29) 8, 12-20.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Isidora Chiоsskaho. Prep. Serapiona Sindonita.
Dij (26) 10, 34-43. Jn (29) 8, 12-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Jeremiáš. Narodil sa šesťsto rokov pred Christom v dedine Anatota neďaleko Jeruzalema. Prorokovať začal vo svojich pätnástich rokoch v časoch kráľa Josiju. Prorokoval pokánie kráľovi a veľmožom, ako aj lživým prorokom a kňazom. V tých časoch si Jeremiáš ledva zachránil život pred vražednou rukou rozhorčených veľmožov. Kráľovi Joakimovi predpovedal, že jeho pohreb bude ako pohreb somára, t. j. vyhodia ho mŕtveho mimo Jeruzalema a jeho telo sa bude dlho povaľovať na zemi nepochované. Pre toto proroctvo bol Jeremiáš uvrhnutý do temnice. Keďže tam nemohol písať, zavolal si Jeremiáš Barucha, ktorý sa postavil k okienku žalára a Jeremiáš mu diktoval. Keď bolo toto proroctvo prečítané kráľovi, nahnevaný kráľ schmatol papier a hodil ho do ohňa. Božia prozreteľnosť Jeremiáša vyslobodila z temnice a na Joakimovi sa splnili prorocké slová. Kráľovi Jechonijovi predpovedal, že bude odvedený do Babylonu s celou svojou rodinou a že tam zomrie; všetko sa to naplnilo. Pri kráľovi Sedekijovi si Jeremiáš položil jarmo na krk a chodil po Jeruzaleme predpovedajúc jeho pád a otroctvo pod jarmom Babylončanov. Zotročeným Židom písal list do Babylonu, aby sa zbytočne nenádejali návratu do Jeruzalema, lebo v Babylone zostanú sedemdesiat rokov, čo sa aj stalo. V doline Totef, pod Jeruzalemom, kde Židia prinášali modlám deti ako obetu, zobral Jeremiáš celý hrniec do svojich rúk a rozbil ho pred ľudom prorokujúc skoré zničenie Judského kráľovstva. Onedlho Babylončania obsadili Jeruzalem, kráľa Sedekija zabili, mesto vyplienili, zborili a obrovský počet Židov pozabíjali v doline Totef na mieste, kde zabíjali deti ako obeť modlám a kde prorok rozbil spomínaný hrniec. Jeremiáš s Levitmi zobrali archu zmluvy z chrámu a odniesli ju na horu Navat, kde zomrel Mojžiš a tu ju ukryli do jaskyne. Oheň z chrámu schovali do hlbokej studne. Jeremiáš, prinútený nejakými Židmi, odišiel do Egypta, kde prežil štyri roky a potom bol svojimi krajanmi ukameňovaný. Egypťanom predpovedal zničenie ich modiel a príchod Devy s Dieťaťom do Egypta. Existuje tradícia, že samotný cisár Alexander Veľký navštívil hrob proroka Jeremiáša. Na príkaz cisára Alexandra bolo Jeremiášovo telo prenesené a pochované v Alexandrii.