1./14. júl 2020

Juliánsky kalendár

Св. безсребр. Космы и Даміана​ Римскихъ. Пр. Никодима Святогорца.

1Кор (122) 1, 1-9. Мф (52) 13, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Akily. Prep. Onisima Čudotvorca. Prep. Stefana, ig. Мachriščskaho.
1Kor (122) 1, 1-9. Мt (52) 13, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Kozma a Damián. Nezištní lekári a divotvorcovia. Títo dvaja svätí boli rodní bratia, pôvodom z Ríma, pokrstení ako deti a vychovaní v kresťanskom duchu. Mali od Boha veľkú blahodať liečiť ľudí a zvieratá z každej choroby a trápenia, a to väčšinou kladením rúk. Za svoju prácu nežiadali nijakú odmenu, len od chorých chceli, aby verili v Christa Hospodina. Zdediac veľký majetok milosrdne ho rozdali chudobným a nemohúcim. V tom čase vládol v Ríme cisár Karin. Prenasledovatelia kresťanov pred neho predviedli týchto svätých bratov, spútaných v okovách. Po dlhom vypočúvaní im cisár nariadil, aby sa zriekli Christa a priniesli obeť modlám. Ale Kozma a Damián nielenže cisára nepočúvli, ale ešte aj jemu radili, aby odstúpil od mŕtvych modiel a aby uznal jediného pravého Boha. „Náš Boh nie je stvorený, On je Stvoriteľom všetkého a tvoji bohovia sú ľudské výmysly a dielo rúk umelcov. A keby nebolo umelcov, aby vám vyrobili bohov, nemali by ste sa komu klaňať.“ Po zázraku vykonanom na samotnom cisárovi, keď ho zázračne uzdravili z ťažkej choroby, aj samotný cisár vyznal svoju vieru v Christa a pustil svätých bratov v pokoji. A oni pokračovali v oslavovaní Christa Boha, uzdravovaní chorých a sami boli ľudom oslavovaní zo všetkých strán. Nejaký lekár, ich niekdajší učiteľ, im však závidel ich slávu a pod zámienkou, aby nazbierali liečivé byliny, ich zaviedol do hôr a ukameňoval ich. Dôstojne strádali za Christovu vieru v roku 284. Ich pamiatka však v Cirkvi na zemi zostala natrvalo a ich duše sa presídlili do kráľovstva Hospodinovho, aby večne žili v sláve a radosti.