1./14. február 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Срѣтенія. Мч. Трифона.
1Ин (70) 2, 7-17. Мк (63) 14, 3-9.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Avksentija Vitinskaho. ! Sv. ravnoap. Kirila, učiteľa Slavjan.
1Jn (70) 2, 7-17. Mk (63) 14, 3-9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Trifon. Narodil sa chudobným rodičom v dedine Kampsada vo Frígii. V detstve pásol husi. Už od mladosti bola na ňom veľká Božia blahodať, vďaka ktorej mohol uzdravovať choroby ľudí aj statku a vyháňať zlých duchov. V tom čase začal v Rímskej ríši vládnuť cisár Hordián, ktorého dcéra Hordiána sa pomiatla, čo jej otca veľmi zarmútilo. Žiaden lekár nemohol vyliečiť Hordiánu z jej choroby. Vtedy zlý duch prehovoril z dievčaťa a povedal, že ho z nej nikto nevyženie okrem Trifona. Preto boli na dvor zvolaní všetci muži menom Trifon a medzi nimi, podľa Božej prozreteľnosti, aj mladý Trifon. Bol privedený do Ríma, kde uzdravil cisárovu dcéru. Cisár mu podaroval mnoho darov, ktoré po ceste rozdal chudobným. Vo svojej dedine tento mládenec pokračoval v pasení husí a modlitbe k Bohu. Keď začal cárovať Christa nenávidiaci Dekij, Trifon bol vypočúvaný a ťažko mučený za Christa. Ale on všetky mučenia zvládol s veľkou radosťou hovoriac: „Ó, keby som bol dôstojný zomrieť v ohni a mukách za meno Isusa Christa Hospodina a Boha môjho!“ Všetky mučenia mu nijako neuškodili a nakoniec bol odsúdený na sťatie hlavy. Pred smrťou sa Trifon pomodlil k Bohu a oddal dušu svojmu Stvoriteľovi v roku 250.