Albánska pravoslávna cirkev

Jeho Blaženosť
ANASTASIOS 
arcibiskup tiranský, durresský a celého Albánska
www.orthodoxalbania.org

 

Späť